Ekonomické stavby a stavby rodinných domů

Máte zájem o stavbu rodinného domu nebo o ekonomickou stavbu? Jste z Blanska a okolí? Pak oslovte nás – profesionály v oboru stavebnictví.

Nabízíme:

 • Dodávky rodinných domů
 • Průmyslové stavby
 • Opravy a rekonstrukce
 • Rekonstrukce koupelen
 • Kontaktní zateplovací systémy
 • Sádrokartonové konstrukce vč.konstrukcí protipožárních Knauf
 • Komplexní zateplení obálek budov

Zemní práce a doprava

Zemní práce:

Provádíme zemní práce výkonným traktorbagrem Venieri 1.33b s variabilním příslušenstvím: čelní lžíce klapačka, paletizační vidle, podkopová lžíce 300, 400, 500mm, svahovací lžíce naklápěcí š 1200mm, čelní lžíce míchací na beton 0,3m3. Jedná se o malý ale výkonný stroj s výbornou průchodností a manévrovatelností (všechna čtyři kola natáčivá) s dosahem podkopu na teleskopickém výložníku do hloubky 3200mm. Vzhledem k malým rozměrům stroje je možné provádět práce v obtížně přístupných místech nebo tam, kde jiné než ruční provedení není reálné.

Doprava:

Nabízíme dopravu materiálů třístranným sklápěčem Multicar 25 s nosností 2,0t a nosičem kontejnerů Avia s nosností 3,5t.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce

 • bezpečnost práce
 • požární ochrana
 • ekologie (odpady, emise, chemické látky)- vše včetně účasti při kontrolách a dokladování úřadům
 • hasící přístroje (včetně následných revizí)
 • ochranné pomůcky (včetně evidenčních karet)

Kontakt:

koordinatorbozp@gmail.com
koordinator.bozp@seznam.cz

Inženýrská činnost ve výstavbě

Nabízíme služby pro stavebníky a investory. Od okamžiku, kdy se rozhodnete stavět rodinný dům, provozovnu či rekreační objekt musíte získat množství vyjádření, povolení stanovisek atd..,dál Vás čeká zajistit řadu projektových dokumentací jednotlivých odborností a schválení těchto dokumentací od správců inženýrských sítí a státní správy. S touto starostí Vám rádi pomůžeme. Také dohlédneme, jako Vaši zástupci na řádné provádění stavby a to po stránce technické i technologické. Zároveň prověříme sestavení nabídkové ceny, její kvalitu a náplň a dohlédneme na oprávněné čerpání Vašich finančních prostředků.